• اسهال چیست

    دفع سه بار یا بیشتر مدفوع آبکی یا شل در روز را اسهال گویند. اکثر افراد فکر می کنند اسهال به معنای افزایش ...

    دفع سه بار یا بیشتر مدفوع آبکی یا شل در روز را اسهال گویند. اکثر افراد فکر می کنند اسهال به معنای افزایش تعداد اجابت مزاج یا کاهش پایداری حرکت روده است ولی این واژه، معنای طبی گسترده‌تری دارد. در بسیا ...

    بیشتر بخوانید