• آمیب چیست؟

    آمیب تک سلولی ای از گروه آغازیان است که میتواند انگل بدن انسان باشد. علائم و خطرات ابتلا به آمیب در مقاله ...

    آمیب تک سلولی ای از گروه آغازیان است که میتواند انگل بدن انسان باشد. علائم و خطرات ابتلا به آمیب در مقاله های انتهایی توضیح داده شده است بدن آمیب شامل تنها یک سلول است که از توده ای مایع سلولی تشکیل ش ...

    بیشتر بخوانید